Onze Voorwaarden

Algemeen, levering & retour, Privacy Policy

Onze Voorwaarden

Door het enkel feit van de levering te aanvaarden, aanvaardt de klant ook volgende
verkoopsvoorwaarden:
1. De geleverde goederen worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling ervan.
2. Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien facturen niettijdig
betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet
betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u
verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als
volgt:
– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
– 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en
500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
– 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro
met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
3. De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het
ogenblik van verzending geldende portokosten.
4. In geval van betwisting en in geval van opeising van de bedragen vervatin de factuur, zijn alleen de
rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.
5. Bij niet-betaling ten gevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling zal het
factuurbedrag met 15% vermeerderd worden met een minimum van Ђ 25 ten titel van
conventioneel strafbeding.
6. De klant aanvaardt dat het uitgaande facturenboek zal gelden als bewijs van de verzending van de
factuur.
7. Eigen voorwaarden van ons cliënteel kunnen ons niet tegengesteld worden. Elke afwijking van
onze verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk te worden bedongen.
8. Verkochte goederen worden nietteruggenomen.
9. Adres maatschappelijke zetel: Tuinwijk 79A – 8600 Diksmuide

  1. Bij afrekening wordt er steeds de totale prijs afgerekend via de webshop.
  2. Afhaling van het goed kan te Tuinwijk 79A 8600 Diksmuide.
  3. Mobiel Kwestie BV voorziet enkel levering van het goed binnen Oost- en West-Vlaanderen.
  4. Bij afhaling/ levering wordt het product uitgelegd en, indien van toepassing, ingesteld op maat.
  5. Bij afhaling/ levering aanvaard de koper het goed en is er geen recht op retournering van het gekochte goed.

De website mobielkwestie.be en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Mobiel Kwestie, gevestigd op het adres Tuinwijk 79A- 8600 Diksmuide. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Mobiel Kwestie hecht belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Alle gegevens die verzameld worden via onze website worden vrijwillig verkregen. De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, en de GPDR-richtlijnen conform de Europese privacywetgeving, die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.

Gebruik en opslag van uw persoonlijke gegevens
De door u meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) worden door Mobiel Kwestie gebruikt voor de volgende doeleinden:

Klantenbeheer en facturatie
U op de hoogte te brengen van belangrijke updates en noodzakelijke informatie inzake de werking van uw website, webshop of andere aangeboden diensten.

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde Secure Server en een eigen beveiligd beheersysteem. Deze gegevens zijn op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of direct marketing, noch worden ze gedeeld of overgedragen aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden vermeld hierboven.

Op mobielkwestie.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wenst u inzage of zijn uw gegevens niet meer relevant, onvolledig of onjuist en wilt u uw gegevens uit ons bestand laten verwijderen? Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mobiel Kwestie, Tuinwijk 79A- 8600 Diksmuide, gratis en binnen 7 werkdagen de schriftelijke mededeling of verwijdering bekomen van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je pc of mobiele toestel wanneer je een website bezoekt. Deze bestanden bevatten een uniek identificatienummer.

Mobielkwestie.be anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar mobielkwestie.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website mobielkwestie.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Dit gebeurt via Google Analytics en sociale media cookies.

Hoe lang blijven de cookies bewaard?
De cookies worden gedurende één jaar bewaard.

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?
De configuratie van de meeste browsers laat je toe om cookies te accepteren of te blokkeren én om je in te lichten telkens er gebruik wordt gemaakt van cookies. Je kunt ervoor kiezen om deze cookies te verwerpen, hoewel dit de navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van je browser te raadplegen voor meer informatie.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen. Google zal uw IP-adres evenwel niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Sociale media
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze webpagina’s kan promoten op sociale media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten, dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Contact
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar:

maandag t.e.m. vrijdag: 08.00u- 19.00u

zaterdag: 09.00u- 12.00u.

zaterdagnamiddag, zon- en feestdagen: 09.00u- 18.00u
bereikbaar voor dringende depannages.